Stiftelsen Aptitum - Svensk gastronomi i ett europeiskt perspektiv

SAXÅ BRUK

Ett hem för Svensk Gastronomi

Stiftelsen APTITUM har sitt säte på sägenomspunna Saxå Bruk i Östra Värmland. En samlingsplats för gourmander och konnässörer i Norden och Europa. Aptitums grundare är Carl Jan Granqvist, en av Sveriges genom tidernas främsta måltids- och vinkännare.

Innovation och tradition under samma tak

Aptitums övergripande syfte är att sprida kunskap till allmänheten om svensk och nordisk gastronomi, alltså måltidskunskap. Det gör vi genom samverkan med företag, organisationer och allmänhet. Ett viktigt uppdrag för stiftelsen är att främja utbildning och forskning inom området gastronomi, och förvalta det gastronomiska arvet i Europa.

För att främja utveckling och lärande anordnar vi seminarier och föreläsningar, initierar forskningsprojekt och samverkar med internationella, europeiska och svenska universitet och andra utbildningsinstitutioner. Vi utvecklar och förvaltar ett nätverk för alumnistudenter från lärosäten med gastronomi i fokus.

Konst skapas i köket

Saxå Bruk och inom Aptitum ser vi gastronomi som en självklar konstart. Mat och måltider handlar om hantverksskicklighet, innovation, hållbarhet och sensorik – alltså läran om vad vi kan uppleva med våra sinnen. Det är tack vare våra sinnen och hur en måltid är sammansatt för att trigga dessa, som mat kan skapa sensationer. Någon som kallas saperemetoden, som Carl Jan varit pionjär för i Sverige. Tack vare stiftelsen kan vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av ett europeiskt gastronomiskt konsthantverk.

Stiftelsen har ett stort engagemang i bland annat Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien som har till syfte att utveckla och bedriva forskning om det gastronomiska konsthantverket. Carl Jan Granqvist sitter som ledamot i båda akademierna.

Aptitum kan sammanfattas i tre punkter:

  • ​​Ett kulinariskt centrum
  • Ett hem för Svensk Gastronomi i Norden
  • Svenskt Gastronomi i ett Europeiskt perspektiv

Välkommen att kontakta oss på info@aptitum.se eller besök oss på vårt vackra Saxå Bruk!

HISTORIA

Stiftelsens bildande

Under flera år har Carl Jan Granqvist haft tanken att bilda en stiftelse av sitt paradis Saxå Bruk i Filipstad. I december 2021 beviljades ett generöst anslag från Erling Persons stiftelse som gjorde det möjligt för Carl Jan att donera sin herrgård och omgivande fastigheter till Stiftelsen Aptitum Akademi Saxå bruk, eller bara Aptitum som vi säger här på Saxå Bruk.
Stiftelsen blev formell den 24 mars 2022 och det första styrelsemötet hölls samma dag.

Gastronomi kan också kallas måltidskunskap. Gastronomi, av grekiskans gastros, "mage", är läran om sambandet mellan mat och kultur. En gastronomisk person, en gastronom, är en person som är intresserad av mat och är expert på ämnet. Själva intresset ligger alltså inte i att äta maten, utan mer i hur maten är tillagad och dess kulturhistoriska arv eller innovationskraft.