APTITUM

Ett Europeiskt centrum för Culinary Craft, Art, Heritage and Science

Stiftelsen APTITUM har sitt säte på vackra Saxå Bruk i Värmland. En samlingsplats för gourmander och konnässörer i Norden och Europa. Aptitums grundare är Carl Jan Granqvist, en av sveriges genom tidernas främsta mat- och vinkännare.

 

Innovation och tradition under samma tak

Aptitums övergripande syfte är att sprida kunskap till allmänheten om svensk och nordisk gastronomi, alltså måltidskunskap. Det gör vi genom samverkan med företag, organisationer och allmänhet. Ett viktigt uppdrag för stiftelsen är att främja utbildning och forskning inom området gastronomi, och förvalta det gastronomiska arvet i Europa.

För att främja utveckling och lärande anordnar vi seminarier och föreläsningar, initierar forskningsprojekt och samverkar med internationella, europeiska och svenska universitet och andra utbildningsinstitutioner. Vi utvecklar och förvaltar ett nätverk för alumnistudenter från lärosäten med gastronomi i fokus.

Konst skapas i köket

På Saxå Bruk och inom Aptitum ser vi gastronomi som en självklar konstart. Mat och måltider handlar om hantverksskicklighet, innovation, hållbarhet och sensorik – alltså läran om vad vi kan uppleva med våra sinnen. Det är tack vare våra sinnen och hur en måltid är sammansatt för att trigga dessa, som mat kan skapa sensationer. Någon som kallas saperemetoden, som Carl Jan varit pionjär för i Sverige. Tack vare stiftelsen kan vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling av ett europeiskt gastronomiskt konsthantverk.

Stiftelsen har ett stort engagemang i bland annat Gastronomiska Akademien och Måltidsakademien som har till syfte att utveckla och bedriva forskning om det gastronomiska konsthantverket. Carl Jan Granqvist sitter som ledamot i båda akademierna.

Aptitum kan sammanfattas i tre punkter:

  • ​​Ett kulinariskt centrum
  • Ett hem för Svensk Gastronomi i Norden
  • Ett Europeiskt centrum för Culinary Craft, Art, Heritage and Science

Välkommen att kontakta oss på info@aptitum.se eller besök oss på vårt vackra Saxå Bruk!